SHËRBIMET DHE TRANSPORTI

Duke mos pasur mundësi gatimi në vende të ndryshme, ekipi ynë teknik dhe higjienik mundëson shërbimin e transportit.
Përgatitja e ushqimit që mundesohet në kuzhinën qëndrore, u shërbehet klientëve me mjetet personale të firmës

1. Shkolla

Fëmijët janë e nesërmja, shpresa dhe e ardhmja jonë. E ardhmja dhe zhvillimi i tyre i shëndetshëm mundësohet nga të ushqyerit e rregullt.

Përgatitja e të gjithë shërbimeve që shërben Bereqet nëpër punishte, shoqëri dhe fabrika shërbehet me pjata dhe tabaka.

2. Punishte shoqeri dhe fabrika

Njerëzit janë pasuria kryesore në vend. Rritja dhe zhvillimi i nje vendi varet nga ushqimi dhe të ushqyerit e shëndetshëm.

Përgatitja dhe shërbimi i ushqimit që shërben në punishte, shoqëri dhe fabrika, seviret ne pjata dhe tabaka në mënyrë të shëndetshme.