PRODUKTET QË KONSUMOHEN

Përdorimi I produkteve në menu si ; perimet, frutat, bajrat, salcat e konservuara, qumështi dhe produktet e tjera, përzgjidhen nga frimat që plotësojnë stndardet ndërkombëtare. Të gjitha produktet që merren , kalojnë nga kontrrolli profesional  që të plotësojnë standardet, kihet parasysh mos t’i ketë kaluar data e skadimit, si dhe most ë ketë produkte që kanë pësuar dëmtime gjatë transportit. Firma jonë nuk pranon produkte që s’përmbushin standardet.

Mishi dhe nënproduktet e tij kontrollohen që nga moment i prerjes e deri te depozitimi .

Mishi dhe nënproduktet e tij janë gjithmonë të freskëta.