PERFORMANCA

Arsimi për Bereqetin është shumë i rëndësishëm !

Njeriu bën cfarë di të bëjë, por po të dije arsyen, përse dhe si do ta bëje, e bën me gjith zemër.

BEREQETi është një kompani që i besoj me zemër arsimit. Me këtë besim dhe me dëshirën e mirë mendojmë të rrisim nivelin e diturisë dhe arsimit te personelit tone për një performancë më të mirë.

Personelit që fillon punë të re i jepet orientim mësimor rreth vendit dhe mënyrës së punës.

Kjo mundësohet nën drejtimin e specialistëve.

Personelit i jepen vazhdimisht mësime dhe udhëzime që duhen për ndihmen e shpejtë, dhe shëndetin e garantuar në punë.