MISIONI - VIZIONI

MISIONI

Duke përdorur teknologjinë më të mirë dhe duke plotësuar standartet ndërkombetare, i shërbejmë klientit me cilësi dhe kjo na bën më të rëzistueshëm ndaj kundërshtarëve.

Misioni ynë është të hedhim themelet për “cilësi në prodhim dhe shërbim”. Ekipi i Bereqetit jep garanci dhe cilësi në shërbim ndaj klientit.

VIZIONI

Ekip i mirë, shërbim pa kufi, rezultate të kënaqshme

Bereqeti garanton për një shëndet të mirë.

“Ne jemi çfarë hajmë”, është një thënie që i përshtatet më së mirë Bereqetit.