KUZHINA

Mjetet e punës që përdor ekipi në kuzhinë

*Tezgë e madhe pune që nuk ndryshket
* Furra konveksionale
* Dollap ngrirës
* Dollap që ruan prouktet e freskëta
* Dhoma të vecanta pune
* Menu e pa ndërprerë 365 ditë prodhimi dhe të përcaktuara në gramaturë dhe kalori
* Sistem ajrosjeje
* përdorim I ujit të kaluar në kontroll të vecantë mikrobiologjik
Në përdorimin e të gjitha mjeteve të punës tregohet kujdes I vecantë.

Rregullat e higjienes saniatre në prodhim

  • Nuk hyhet në mjedisin e prodhimit me veshje ditore të jashtme
  • Me veshjen e punës nuk dilet në ambjentet e jashtme
  • Kushte të mira të trajtimit personal
  • Kusht i përdorimit te shapkave, baretave, maskave dhe dorezave
  • Ata që duhen zbatuar i zbatojmë
  • Ata që nuk duhen zbatuar, nuk i zbatojmë

Higjena. Në rradhë të parë kujdesemi për elementet bazë te higjienës. Veshjet e sipërfaqes së murit dhe të pllakave. Personeli në orar te punës duhet të ketë: ne koke baretën, në duar doreza dhe maskë qe bllokon hunden dhe gojën. Pa mos zbatimin e këtyre kushteve themeltarë të higjienës, nuk do të kishte as Bereqet.

Personeli profesionist me kontrollin e tyre dhe punën e kuzhinierëve specialist kane lënë kënaqësi në vende ku kanë shërbyer.