SISTEMI HACCP NË BEREQET

Sistemi HACCP synon : 100% garaci për produktet dhe prodhimin.

Për kete nevojitet: Kontrolli I prodhimit deri në kohën e konsumimit, kjo bëhet me anë të analizave për të nxjerr në pah mangësite dhe anët negative. Duke ushtruar analiza sistematike jemi në gjendje të korrigjojmë ato mangësi që vërehen. Për një ushqim të garantuar përparësi I jepet  (Analizës së pikave kritike dhe të rrezikshme) HACCP të produkteve.
Për këtë arsye Bereqeti ushtron sistemin HACCP në lëndën e parë që përdoret deri në kohën që I shërbehet klientit.

  • Kryerja e analizave të rrezikshmërisë
  • Kontrroll dhe vënie në dukje të pikave kritike
  • Konkretizim I limiteve kritike
  • Përcaktim I rregullave dhe përparësive
  • Punanë mënyrë sistematike dhe ndjekja e procedurave
  • Dokumentacion përkatës dhe regjistrim sistematik

Sistemi HACCP i ushtruar nga Bereqet për kodeksin ushqimor ka rezultuar i sukseshëm në të gjitha pikat. Ky është nderi i madh për Bereqetin.