HIGJIENA - DEPOZITIMI

HIGJIENA

Mësime mbi higjienën jepen në mënyrë periodike nga specialist të Ministrisë së Shëndetësisë , si dhe nga specialistë të jashtëm të kësaj fushe.

Personeli i prodhimit dhe i shërbimit i ushtrohen kontrollit shëndetësor në mënyrë periodike.

DEPOZITIMI

Mësime mbi higjienën jepen në mënyrë periodike nga specialist të Ministrisë së Shëndetësisë , si dhe nga specialistë të jashtëm të kësaj fushe.

Personeli i prodhimit dhe i shërbimit i ushtrohen kontrollit shëndetësor në mënyrë periodike.